Бързи кредити за започване на нов бизнес

Отпускане на кредит за стартиране на бизнес

За да работи икономиката на една държава,  много важно нещо е държавата да предоставя възможност за фирмени кредити. Тези кредити помагат за реализация на стабилен и работещ бизнес. А също така безспорно са в помощ на малкия и среден бизнес. Те са изгодна оферта за всички фирми, работещи на територията на България. Този род кредити още може да се ползват и от големи корпорации или компании ,които изграждат икономиката на страната.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

 

За да се отпусне фирмен кредит, всяка банка извършва своя проверка.

Тя се прави  с цел да се определи големината на фирмата и нужните и средства. Различните банки имат свои критерии. Проследява се документацията – оборот, приходи, разходи, активи. Проверява се има ли фирмата други кредитни отношения с банки също. Всеки кредит, който иска фирмата, трябва да има свое предназначение. Много често тя ползва кредита за оборотни средства. С тези средства се закупуват стоки, материали, покриват се текущи разходи, взимат  се различни активи. Може кредита да се ползва и за ремонт на фирмата, разширяване или закупуване на акции от други фирми.

Един от вариантите е фирменият кредит да е краткосрочен.

 

При него, на базата на оборота на фирмата. се изгражда план за погасяване. Това е удобно както за фирмата, така и за банката. Бързите фирмени кредити са много по-различни от ипотечните или потребителските. Те имат много и различни пазарни отношения. Могат да бъдат със залог или без такъв. Когато има залог, може да заложите имот на фирмата, сграда, стоки или техника. Възможно е да се ползва и поръчителство. Поръчителите трябва да имат право на кредит.

Има фирмен кредит без обезпечение? Условията за отпускане на такъв кредит са много. Повечето фирми трудно се справят с изискванията на банките. Иска се много време и подготовка на куп документи. А процедурата по отпускането е трудна и много бавна. Понякога се стига до пълно зацикляне.

Преди да решите как да постъпите, кой вид кредит да използвате направете едно свое проучване на нещата, за да сте наясно с всички възможни спънки. И бъдете търпеливи, няма лесни решения. Всеки бизнес носи своите рискове.