Кредит с лоша кредитна история в ЦКР

Кредит с лоша кредитна история в ЦКР

Бърз онлайн кредит с лошо кредитно досие Потребителите често не осъзнават, че ако провалят своето кредитно досие, дори само с едно необмислено действие, например, да спрат плащанията си по заема, който имат биха навредили на своята кредитна история. Ще се…