Финансови къщи даващи кредити

Изгодни ли са заемите от финансови къщи даващи кредити

Финансовите къщи у нас отпускат краткосрочни заеми със срок на изплащане от 30 дни до 1-2 години. Тези заеми се отпускат на лица над 18 години, които имат лична карта и са български граждани. Те се отпускат дори на хора лоша кредитна история и забавени плащания. Може да кандидатствате за такъв заем онлайн, чрез офис или чрез SMS.

Бързият заем от финансова организация е един от най-популярните видове заеми, които са с малка сума и се изплащат за кратко време. В сравнение с потребителския заем от банка, той има по-високи лихвени проценти, по-кратък срок на изплащане и може бързо да стане нерентабилен, ако срокът му бъде удължен поради някакви причини или ако всички условия, установени от договора, не са изпълнени (дори частично).

Бързите заеми се издават само от небанкови заемодатели и тази услуга се радва на голямо търсене поради лесните условия и минималния брой изисквания към потребителите.

Средният срок за изплащане на бързите заеми е около месец или 30 дни, но такъв краткосрочен заем е възможно да се получи и за срок до една година. Той може да бъде удължен, но в този случай трябва да се вземат предвид допълнителни разходи.

Размерът на бързите заеми варира от няколко стотин до няколко хиляди лева, като основно заемодателите осигуряват специални условия за първия заем. Така например при първи заем с 0% лихва се изплаща толкова, колкото е усвоено. Ако няма проблеми с плащането на заемите безлихвен кредит се отпуска и на редовни клиенти в рамките на тяхната програма за лоялност.

Когато кандидатствате за бърз заем от финансова институция, не е необходимо да посочвате целта на заема и не се изисква обезпечение или поръчител.

Бърз заем от финансова организация е възможен дори за хора без работа или с влошена, лоша кредитна история, но трябва да имате редовен доход.