Рефинансиране на кредити без поръчители без доходи

4.2/5 - (12 votes)

Интересувате се от рефинансиране на кредити без поръчители без доходи!

Какво представлява рефинансирането на бърз заем?

Много заемодатели предлагат възможност за бързо рефинансиране на един или повече заеми във ваша полза.

Рефинансирането представлява допълнителна финансова помощ, която обикновено се предоставя от трети страни, които си сътрудничат с кредитора.

Рефинансирането на бърз онлайн заем ще ви спести плащането на твърде високи ставки и ще се отрази добре на вашия бюджет.


Има два начина да получите бързо нов заем, чрез който да изплатите предишните си един или няколко дългове:

– Директно от вашия кредитор, когато лихвеният процент по заема е фиксиран.

– Чрез споразумение за рефинансиране с друг кредитор, стига финансовата ви платежоспособност да го позволява.

Кога се препоръчва рефинансиране?

От него има смисъл само тогава, когато общият размер на рефинансирането да не надвишава сумата, която  трябва да платите по текущия заем.

На практика рефинансирането включва кандидатстване за нов заем от друг заемодател за покриване на разходите по текущия заем.

Може също така да се случи, че настоящият кредитор сам да потърси разрешение и съдействие от институция на трета страна.

Рефинансирането е вид заем, но в този случай е необходимо заемодателят да знае причината, поради която трябва да вземете назаем сумата – да изплатите дълговете си по-по-удобен за вас начин.

Вашият нов кредитор може да отхвърли молбата ви за кредит поради вашата недостатъчно добра финансова платежоспособност.

Какво представлява договор за рефинансиране?

Споразумението за бързо рефинансиране на заема трябва да съдържа информация за салдото по предишния заем с лихви и свързани такси, както и IBAN сметката за превода. Новата  сума се превежда директно по сметката на първия кредитор.

В същото време кредиторът е длъжен да ликвидира съответния заем и да отмени свързаните с него гаранции, заедно с превеждането на парите по сметката на клиента.

Рефинансирането обикновено е изгодно, тъй като можете да избегнете високи ставки и да удължите времето за изплащане на сумата.

Освен това избягвайте събирането на дългове и съдебните производства от колекторски фирми и съдя изпълнители.

Ние се стремим да предоставим най-добрите решения за рефинансиране на кредити за индивидуални клиенти. Използвайки разбираем език, нашето сравнение на оферти е достъпно за анализ и лесно за използване от всеки клиент. Разгледайте офертите от нашия списък и кандидатствайте с бутона Заяви.

Добре ли е да се рефинансира кредит?

Рефинансирането може да бъде добър вариант, ако лихвените проценти са спаднали или са по-ниски от текущия ви процент, или ако трябва да удължите срока на изплащане . Осигуряването на по-нисък лихвен процент чрез рефинансиране намалява разходите ви за заемане, така че ще плащате по-малко за личния си заем като цяло

Защо рефинансирате?

Защо трябва да рефинансирам ипотеката си? Рефинансирането може да ви позволи да промените условията на вашата ипотека, за да осигурите по-ниска месечна вноска, да промените условията на заема си, да консолидирате дълга или дори да вземете малко пари от собствения капитал на вашия дом, за да ги вложите за сметки или ремонти