Рефинансиране на ипотечен кредит / жилищен кредит

4.4/5 - (14 votes)

Рефинансиране на ипотечен кредит / жилищен кредит

Преди време в България беше пълно с потребители, които преливаха пари от една сметка в друга за да закърпят положението при някой от многобройните си кредити, като по този начин с нови задължения се опитаха да погасяват стари или пък обратното. Сега вече нещата не стоят точно така и Слава Богу. Настъпиха някои законодателни промени касаещи именно ипотечните и потребителските кредити. Появи се услугата рефинансиране на кредит. При нея нещата не са толкова хаотични и има ясно изградени правила на реализация.

Така, ако решите да погасите предсрочно вашият кредит, това е едно от най-хубавите неща,които са се променяли, благодарение на по-добрата кредитна среда в нас. Такива такси се начисляваха за абсолютно всички кредити. Другият съществен фактор който се промени бяха по-ниските лихви. Благодарение на това все повече потребители решиха да се възползват от услугата кредит и по-точно рефинансиране на кредити, с което спестяват значителна сума пари заради по-изгодните условия. Човек обаче трябва да бъде информиран за това какво се случва на кредитните пазари, за да знае коя банка ще му предложи най-добри условия за финансиране.

Рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка

Цената за ипотечен кредит може значително да се промени в дългосрочен план, както и ако има промяна на пазара. Потребителите трябва да калкулират предварително нещата, за да изчислят дали кредита си струва в дългосрочен план и да не се окаже накрая, че ще платят излишни пари.

Когато имате рефинансиране вие пак ще имате месечни вноски, които трябва да внасяте, но условията по новия кредит могат да бъдат с доста по-ниски лихвени нива, а това значително може да намали крайната сума по кредита и самите месечни вноски.

Благодарение на едно успешно рефинансиране на жилищен или ипотечен кредит, човек може да постигне доста по-ниски месечни вноски и съответно да спестим много пари. Все повече хора предприемат рефинансиране на стар ипотечен кредит, принос за това имат и оптимизираните услуги които банките предлагат.

Какво означава рефинансиране на ипотека?

Рефинансирането може да позволи на кредитополучателя да получи по-добър лихвен процент по своята ипотека. Рефинансирането на къща означава да замените ипотеката, която имате, с нова ипотека, която има по-изгодни условия. Дали трябва или не да рефинансирате зависи дали това ще ви спести достатъчно пари.

Какво ще стане, ако рефинансирам ипотеката си?

Рефинансирането на ипотеката на вашата къща означава, че по същество търгувате текущата си ипотека за по-нова – често с нова главница и различен лихвен процент. Вашият заемодател след това използва по-новата ипотека, за да изплати старата, така че оставате само с един заем и едно месечно плащане.