Кредит с плаваща или фиксирана лихва

4.2/5 - (12 votes)

Това са двете ни възможности за определяне вида на лихвата, когато теглим кредит. Каква е разликата?

Масата хора, чувайки думата лихва, веднага насочват вниманието си натам, където тя е най-ниска. Това също има своята уловка и тя е, че понякога лихвата е ниска, но само за фиксиран период.

Въпросите, които трябва да зададете на себе си или кредитния консултант са: как се оформя тази лихва и как се начислява. Както всички сме запознати тя зависи от срока, в който ще изплащате заема и от вида на кредита.

Кредит с фиксирана лихва

При нея хубавото е, че тя е постоянна през целия период на погасяване. Какво значи това? Ако кредитът ви е за 10 години, то всеки месец вие ще вкарвате еднаква сума и ще сте наясно колко ще бъде лихвата за целия заем още от началото. Това ви дава сигурност и възможност да разпределите бюджета си. Институцията няма право да променя фиксираната лихва, но ако вие прецените – можете. От друга страна този вариант може да се окаже и доста неизгоден за вас.

Защо? Защото условията на кредитния и в частност лихвения пазар, могат да се променят и вие да се окажете в ситуация, в която кредитът ви изобщо не е в изгодни условия. От тази гледна точка лихвата, която не е фиксирана е по-привлекателна, защото тя по-бързо се адаптира към измененията.

Променливата лихва зависи от две неща – надбавката и индекса на пазара. Надбавката е една и съща през целия период, но индекса се променя. Най-широкоизползван пазарен индекс при кредити за ниски суми е LiBOR. Той отговаря само за някои парични единици (франк, лири и долари). За българската парична единица – лева, отговаря SOFIBOR пазарен индекс.

Ако вашият избор за лихва е плаваща такава, то поискайте от банката повече информация. Като например може да попитате дали те могат да ви гарантират при рязко покачване на лихвата, възможността да сложите една максимална сума, на която сте съгласни.

Кандидатствай за кредит с лошо ЦКР тук!

Какво е заем с фиксирана лихва?

Ипотечният кредит с фиксиран лихвен процент е опция за жилищен кредит с определен лихвен процент за целия срок на кредита . По същество лихвеният процент по ипотеката няма да се променя през целия срок на заема и плащанията на лихвата и главницата на кредитополучателя ще останат същите всеки месец

Безопасна ли е фиксираната лихва?

Инвестициите с фиксиран лихвен процент предлагат стабилна възвръщаемост, постоянен доход и капиталова сигурност , като същевременно осигуряват диверсификация на портфейла, защита срещу спад и по-ниска волатилност.