Кредит на вноски

Кредити на седмични и месечни вноски

Кредитите на вноски могат да се сключват както от традиционни банки, така и от небанкови финансови институции. Въпреки че банките очевидно доминират в сектора в момента и често са най-доброто решение, има случаи, при които е по-изгодно и удобно да кандидатствате за личен заем от фирма. Такива са заемите с малки суми, когато периодът на погасяване е кратък и когато нямате време да чакате отпускане на парите от банка или когато банките ви отказват.

Лихви по заемите на вноски

Заемите на вноски от фирми се отличават от класическите потребителски заеми от банки по отношение на разходите и лихвите. Тъй като има много разнообразни продукти от този тип, лихвите също могат много да варират и зависят от сумата и периода на изплащане.

При банките Годишният процент на разходите е по-нисък, но при тях се удържат такси, като например за разглеждане на документи.

Важно е да обърнете внимание на два аспекта. По принцип най-благоприятният лихвен процент, с който банките рекламират дейността си, е валиден само при определени много рестриктивни условия. Например, за да получите заем с ниска лихва от банка, е необходимо да получавате заплатата си по открита при нея разплащателна сметка и да сключите животозастраховане в банката. Малко от тези, които кандидатстват за заеми, отговарят на всички техни условия, така че реалният лихвен процент обикновено е по-висок.

Някои банки също така предлагат възможност за избор между фиксиран или променлив лихвен процент. Например в някои банки можете да изберете лихвен процент, изчислен въз основа на референтния индекс Софибор / Euribor, което е по-евтино решение, но в същото време по-рисковано.

Съществува и възможността да поискате заем на вноски от небанкова финансова институция. В този случай лихвеният процент ще бъде много по-висок, но има и важни предимства, които ще представим по-долу. ГПР ще бъде до 50%, но заемът обикновено има много по-кратка продължителност и по-малка сума, така че за неголеми заеми, може дори да е по-изгоден от банковия заем.

Разберете кои заемодатели имат най-добрите лихвени проценти на нашата страница.

Кандидатствай сега! Заяви пари безплатно бързо и лесно където и да си и само с лична карта. Вземи заем от SofiaCash и получаваш отговор само до минути.

Лесно и удобно. Бързо одобрение.