Кредитно досие давност

4.3/5 - (12 votes)

Какво е кредитно досие и има ли давност?

Когато кандидатствате за заем, заемодателят, на когото е подадено заявлението, може да реши дали да го одобри въз основа на вашата кредитна история и финансова стабилност. ЦКР предоставя информация на банките и другите финансови институции за поведението до момента на кредитополучателите. По-конкретно, ако в момента имате активен заем или ако сте закъснявали с плащането на месечните си вноски в миналото, заемодателите ще разгледат тези проблеми и ще ги анализират, преди да одобрят заявлението ви за нов кредит.

Какво е ЦКР?

ЦКР или Централният кредитен регистър събира данните за всички лица, които някога са имали кредитни задължения и не са правили своевременно своите плащания, независимо от размера на дълговете. Тази информация се пази за период от пет години, след което тя губи давност. По-голямата част от банките и частните кредитори предоставят информация на ЦКР. Те също така се консултират с базата данни преди да отпуснат заем, друг вид финансиране или дори преди да одобрят заявлението на всеки клиент за сътрудничество с него. Преди да кандидатствате за заем, е важно да подобрите вашата кредитна история. Проверете вашия кредитен рейтинг, който се появява в регистрите на ЦКР, за да подобрите шансовете си за одобрение.

Наистина ли няма банки, които да отпускат заеми на лоши платци?

Отговорът на този въпрос е да. Наистина има банки, които приемат и отпускат заеми на лоши платци,  в зависимост от политиката си. Всяка банка има различни стандарти за това колко влошена би могла да бъде кредитната история на един човек, за да му отпуснат заем. В такъв случай, банката обаче ще изиска по-големи гаранции.

Както ви представихме досега, можете да кандидатствате за небанкови заеми за хора с просрочия и непогасени задължения. Дори ако тези видове небанкови заеми за лоши платци, не ви предлагат толкова големи суми, те все пак могат да ви помогнат за преодоляване на определени финансови проблеми, с които се сблъсквате.

Нашата препоръка е първо да изплатите непогасените си задължения и да сте напълно ясно с плащанията, преди да кандидатствате за нов заем.

Разгледайте нашия подробен списък, който представлява онлайн сравнение на различни финансови продукти. С нашия списък се опитваме да ви помогнем да намерите най-подходящия за вас продукт сред най-добрите предложения за небанкови заеми онлайн за хора с лоша кредитна история. Кандидатствайте изцяло онлайн с бутна Заяви.

Коя е най-дългата давност на дълга?

Обикновено е между три и шест години, но може да достигне до 10 или 15 години в някои държави. 
Преди да отговорите на събиране на дълг, разберете давността на дълга за вашата държава. 
Ако давността е изтекла, може да има по-малко стимули да платите дълга.

Може ли да ме гонят за дълг отпреди 10 години?

Няма срок за кредитора да изпълни заповедта. Ако съдебното разпореждане е издадено преди повече от 6 години, кредиторът трябва да получи съдебно разрешение, преди да може да използва съдебни изпълнители.