Ипотечни кредити

4.6/5 - (11 votes)

Търсите изгодни ипотечни и жилищни кредити!

Ипотека – какво е това и кога може да се кандидатства?

Според анализа на пазара потребителските кредити са сред най-популярните в нашата страна. Най-популярните начини за получаване на пари назаем са различните банкови и небанкови заеми по телефона или онлайн. Има обаче оферта, която ясно оборва най-популярните схеми за финансиране – ипотечният заем. С този пост ще опишем какво е това и кога си струва да се обмисли този вид ангажимент?

Ипотека – какво означава това?

кредит

В разговорната реч, ние често разглеждаме понятието жилищен кредит и ипотечен кредит като едно цяло, като често ги използваме взаимозаменяемо. Трябва да се помни обаче, че финансовият речник няма нищо общо с жаргона и е много прецизен – жилищният кредит и ипотечният кредит са две напълно различни финансови задължения, които обаче споделят общия елемент на заложената ипотека. При кредит за жилище вие може да предложите ипотекиране на ваша недвижима собственост или с помощта на други методи, да получите право на жилище, което обаче може да стане собственост на кредитора, ако не спазвате клаузите в догоговора.

Можете да направите ипотека за покупка на къща или апартамент, в която закупеният имот представлява материално обезпечение за банката. Струва си да се помни, че исканата сума не може да представлява 100% от цената на имота. За да намалят риска от намиране на ненадежден кредитополучател, банките адаптират условията на заема към т.нар собствен принос или самоучастие на клиента. Той възлиза най-малко на 10%, а стойността му определя разходите и размера на останалата част от заема.

За разлика от жилищния заем, ипотеката не трябва да се използва за разходи, свързани с покупката или подновяването на имота. Целта на тяхното използване може да бъде почти напълно произволна – но не може да се използва за инвестиции, свързани с бизнес операции.

лесни кредити

Ипотечният кредит работи като заем

Механизмът, въз основа на който банките отпускат ипотечен заем, е подобен на жилищният заем. Недвижимият имот става гаранция на договора – обаче не може да бъде използван за друг заем или друга ипотека.

Поради стабилния характер на това обезпечение, ипотечният кредит има забележимо по-ниска лихва и удължава вноските за много по-дълъг период. В зависимост от предложението на банката, максималният размер на ипотечния кредит е около 60-70 процента. Същият ангажимент обикновено се отпуска за период от 20 години.

Поради относително ниския риск от ангажименти, ипотечните заеми се начисляват с малка годишна лихва, обикновено до няколко процента годишно. Комбинацията от горните фактори ясно показва, че ипотечният кредит може да бъде най-изгодният източник на финансиране в случай на скъпи инвестиции.

Не можете да вземете ипотека? Заложете на дългосрочен заем!

За съжаление не всеки има възможност да кандидатства за този вид заем. В ситуация, в която нямате право да кандидатствате за ипотека, възползвайте се от предложенията на финансовите институции в нашата онлайн платформа sofiacash.com . Дългосрочният заем е дългосрочен договор, съгласно който можете да кандидатствате за желаната сума, която ще изплатите обратно на удобни вноски за посочен от вас период. Уверете се сами, че разсрочният заем е решение, което лесно можете да интегрирате в домашния си бюджет.


НАЙ-БЪРЗИЯТ НАЧИН ДА НАМЕРИТЕ НАЙ-ДОБРИЯ ЗАЕМ ЗА ВАС

Попълнете онлайн формуляра за кандидатстване

Какви са предимствата на „Кредит на вноски“?

Какво е ипотечен кредит?

Ипотеката е споразумение между вас и кредитор, което дава на кредитора правото да вземе вашия имот, ако не успеете да върнете парите, които сте взели назаем, плюс лихвата. Ипотечните заеми се използват за закупуване на жилище или за заемане на пари срещу стойността на дом, който вече притежавате.

Кой може да кандидатства за ипотечен кредит?

Минимална възраст – 18 години. Физическите лица могат да кандидатстват самостоятелно или съвместно с други отговарящи на условията лица.