Ипотечни кредити

Търсите изгодни ипотечни и жилищни кредити!

Ипотека – какво е това и кога може да се кандидатства?

Според анализа на пазара потребителските кредити са сред най-популярните в нашата страна. Най-популярните начини за получаване на пари назаем са различните банкови и небанкови заеми по телефона или онлайн. Има обаче оферта, която ясно оборва най-популярните схеми за финансиране – ипотечният заем. С този пост ще опишем какво е това и кога си струва да се обмисли този вид ангажимент?

Ипотека – какво означава това?

В разговорната реч, ние често разглеждаме понятието жилищен кредит и ипотечен кредит като едно цяло, като често ги използваме взаимозаменяемо. Трябва да се помни обаче, че финансовият речник няма нищо общо с жаргона и е много прецизен – жилищният кредит и ипотечният кредит са две напълно различни финансови задължения, които обаче споделят общия елемент на заложената ипотека. При кредит за жилище вие може да предложите ипотекиране на ваша недвижима собственост или с помощта на други методи, да получите право на жилище, което обаче може да стане собственост на кредитора, ако не спазвате клаузите в догоговора.

Можете да направите ипотека за покупка на къща или апартамент, в която закупеният имот представлява материално обезпечение за банката. Струва си да се помни, че исканата сума не може да представлява 100% от цената на имота. За да намалят риска от намиране на ненадежден кредитополучател, банките адаптират условията на заема към т.нар собствен принос или самоучастие на клиента. Той възлиза най-малко на 10%, а стойността му определя разходите и размера на останалата част от заема.

За разлика от жилищния заем, ипотеката не трябва да се използва за разходи, свързани с покупката или подновяването на имота. Целта на тяхното използване може да бъде почти напълно произволна – но не може да се използва за инвестиции, свързани с бизнес операции.

Ипотечният кредит работи като заем

Механизмът, въз основа на който банките отпускат ипотечен заем, е подобен на жилищният заем. Недвижимият имот става гаранция на договора – обаче не може да бъде използван за друг заем или друга ипотека.

Поради стабилния характер на това обезпечение, ипотечният кредит има забележимо по-ниска лихва и удължава вноските за много по-дълъг период. В зависимост от предложението на банката, максималният размер на ипотечния кредит е около 60-70 процента. Същият ангажимент обикновено се отпуска за период от 20 години.

Поради относително ниския риск от ангажименти, ипотечните заеми се начисляват с малка годишна лихва, обикновено до няколко процента годишно. Комбинацията от горните фактори ясно показва, че ипотечният кредит може да бъде най-изгодният източник на финансиране в случай на скъпи инвестиции.

Не можете да вземете ипотека? Заложете на дългосрочен заем!

За съжаление не всеки има възможност да кандидатства за този вид заем. В ситуация, в която нямате право да кандидатствате за ипотека, възползвайте се от предложенията на финансовите институции в нашата онлайн платформа sofiacash.com . Дългосрочният заем е дългосрочен договор, съгласно който можете да кандидатствате за желаната сума, която ще изплатите обратно на удобни вноски за посочен от вас период. Уверете се сами, че разсрочният заем е решение, което лесно можете да интегрирате в домашния си бюджет.