Ипотечен кредит какво трябва да знаем

4.2/5 - (12 votes)

Какво трябва да знаем преди да теглим ипотечен кредит?

Понастоящем банките не предлагат специални продукти за млади хора, които започват своя живот като възрастни, мечтаейки за първия свой собствен дом. Независимо дали заявлението за заем е подадено от едно лице или двойка, то ще бъде предмет на същата процедура. Така че ще има въпроси относно постигнатия доход, неговия източник на произход, месечни разходи за живот и вече поети задължения (заеми, лимити на лична сметка или кредитни карти).

На тази основа кредитният съветник ще определи дали кандидатът има достатъчна кредитоспособност, т.е. дали е в състояние да изплати задължението в рамките на посочения период. Банката също така ще проверява кредитоспособността на кандидата (или кандидатите, тъй като всеки кредитополучател ще бъде проверен със съвместно заявление), като разглежда историята на уреждането на задълженията, което ще бъде основата за предлагане на конкретни условия на заем. За тази цел се проверява кредитната информация, която се съхранява в Централния Кредитен Регистър (ЦКР).

Вземи бързи кредити в София тук >
лесни кредити

Процедурата е стандартна

Историята на изплащането на дадено задължение се съхранява в ЦКР под формата на кредитна информация, докато то бъде уредено и можете да дадете съгласие за неговото обработване и по-късно. Колкото повече записи имате в ЦКР, доказващи надеждността ви като клиент, толкова по-големи са шансовете да получите по-атрактивни условия на кредит.

Когато се подготвяте за подаване на заявление за заем, е добре да изтеглите отчет за себе си от ЦКР и да се уверите, че той съдържа коректни данни (в случай на грешки трябва да подадете молба за тяхната корекция в банката или фирмата, която е въвела неверните данни) и да помислите за изплащане на малки задължения. Можете да помислите и за повишаване на лимитите на вашата лична сметка или кредитна карта за повишаване на кредитоспособността.

Мога ли да получа ипотека в България?

Ипотечните кредити за чуждестранни граждани в България се предлагат само в евро. Обикновено максималната сума, която банките разрешават е до 250 000 евро, а срокът на кредита не може да надвишава 25 години. Сумата, издадена от банката, зависи от статуса (степента на завършеност) на закупения имот.

Добър заем ли е ипотеката?

Ипотеките се разглеждат като „добър дълг“ от кредиторите. Тъй като е обезпечено със стойността на къщата ви, кредиторите виждат способността ви да поддържате ипотечни плащания като знак за отговорно използване на кредита. Те също така виждат собствеността върху дома, дори частична собственост, като знак за финансова стабилност.