Заеми от небанкови институции

4.4/5 - (12 votes)

Как да вземем кредит от небанкови институции  лесно и бързо!

По-добрата защита на потребителите и контролът върху небанковия сектор на финансовия пазар означава, че небанковите заеми печелят все повече привърженици и използването им е също толкова безопасно, колкото в случаите на заемите, предлагани от банки.

Кредити от небанкови институции

Как да вземем кредит от небанкови институции

Кредитните компании са алтернатива на банките, които са доста рестриктивни по отношение на различните видове заеми. Около тях са възникнали много митове, свързани дори с вярването, че те не са обект на никакъв надзор и затова могат да действат безнаказано във вреда на своите клиенти. Междувременно, въпреки че компаниите от небанковия сектор – за разлика от банките – не са обект на българските органи за финансов надзор, тяхното функциониране се регулира от Закона за потребителския кредит и други нормативни документи.

Освен това високите стандарти за продукти и услуги, предлагани от небанковия секттор са част от етичния кодекс на фирмите, които формират Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Ако искате да сте сигурни, че избраната от вас фирма използва етичните правила и ценности на Асоциацията, проверете дали избраната от вас компания е в списъка на членовете й.

Небанкови кредити

Небанковите заеми са идеално решение, когато искате да получите пари бързо (дори в рамките на десетина минути след подаване на заявление) и с минимални формалности. Обикновено шансовете за получаване на заем не намаляват, дори когато не можете да се похвалите с положителна кредитна история или ако вашето име фигурира в черния списък на лошите платци в ЦКР. Небанков кредит може да получите дори, когато банките вече са ви отказали да ви отпуснат заем, например поради недостатъчна кредитоспособност или невъзможност да изпълните условията, позволяващи положително решение на заявлението ви (такова условие може да бъде например трудов договор с минимален срок на последната ви длъжност).

Кой е най-лесният и бърз начин да получите кредит?

Най-лесните заеми за одобрение са заеми до заплата, заеми срещу залог на автомобил, заеми от заложни къщи и лични заеми без проверка на кредита. Тези видове заеми предлагат бързо финансиране и имат минимални изисквания, така че са достъпни за хора с лоша кредитна история. 

Кой е най-лесният кредит за одобрение?

Най-лесните заеми за одобрение вероятно биха били заемите до заплата, заемите срещу залог на автомобил, заемите за заложни къщи и заемите на лични вноски. Всичко това са краткосрочни парични решения за лоши кредитополучатели.