Видове кредити

 

Българският кредитополучател е привилегирован потребител на финансовия пазар в наши дни. Струва си да прегледате и да се запознаете със спецификата на различните видове кредити, за да можете да изберете идеалния за вас.

Видове небанкови кредити  / видове краткосрочни кредити

Можем да намерим добри оферти с лесни за изпълняване условия в кредитните компании. Нищо чудно, защото правомощията им за отпускане на заеми, не са толкова строго регламентирани като работата на банките. Кредитните компании обаче поставят допълнително условие – за да получите заем там, трябва да изтеглите обикновено по-малка сума и да я върнете за по-кратък период.

Струва си да се спомене, че небанковите заеми вече не се отпускат само от физически офиси. От няколко години ние също можем да кандидатстваме за тях онлайн, дори ако не сме клиенти на конкретната институция. Някои кредитни компании, за разлика от банките, отпускат кредити и на хора с влошена кредитна история. Също така, те отпускат първи безлихвен заем за нови клиенти.

Основните предимства на небанковите заеми са бързината, с която се провежда целия процес по кандидатстване, одобрение и получаване на парите. Те се отличават и с относително ниски разходи и приемат по-голям спектър от доходи. В повечето случаи, ако теглите суми до 2 000-3 000 лв., е по-добре да изтеглите заема от кредитна компания. Ако ви трябват суми до 5 000-10 000 лв., се обърнете към банките.

 

Видове банкови кредити – кой може да ги получи и при какви условия?

Критериите за одобрение и общите принципи на банките, чиято дейност е строго регулирана, са много сходни. За да станете клиент на банка, трябва:

  • да бъдете пълнолетни;
  • да отговаряте на определените критерии за доходи и да може да ги документирате (удостоверение за доходи, извлечение по банкова сметка и други);
  • да нямате просрочени плащания в ЦКР (т.е. забавяне на погасяването на предишни задължения);
  • да не сте в черния списък на длъжниците.