Кредит с лоша кредитна история в ЦКР

Бърз онлайн кредит с лошо кредитно досие

Потребителите често не осъзнават, че ако провалят своето кредитно досие, дори само с едно необмислено действие, например, да спрат плащанията си по заема, който имат биха навредили на своята кредитна история. Ще се опитаме да разясним защо не трябва да имате отрицателно кредитно досие и какви неприятни моменти това може да ви навлече.

Кредитното досие е обвързано със свършените от вас дейности, по отношение на кредити и задължения от банки и други финансови фирми.

Вярно ли е, че инспектори на компании за бързи заеми не извършват сверка на вашето кредитно досие? Напротив, това е първата нещо, което всеки кредитор проверява. След като вземе вашите данни за самоличност и ги вкара в базата данни, той е наясно вече с вашето кредитна история. Следователно, трябва да сте наясно, че ако имате негативно кредитно досие, шанса за взимане на бърз кредит, ще бъде почти нулев. Защото когато кредитора, научи за вашите некоректни действия по отношение на предишни плащания на вноски по заеми, просто ще ви откаже да усвоите кредит.

Веднъж загубили доверие пред кредиторите, за да го възстановите, трябва да минат минимум пет години. Ако обаче искате да възстановите рейтинга си пред кредитора, ще трябва да се обърнете към кредитен инспектор, който е посредник в кредитната компания. Чрез негова помощ има вероятност да се справите със заемите си от определена банка или друг кредитор. Това може да бъде единствената алтернатива, ако искате да излезете от трудната ситуация или да вземете мечтания кредит.
Така, че действате преди всичко отговорно, за да може да ви се разреши, какъвто и да е вид заем. Поемайте риск само тогава, когато сте сигурни, че можете да възстановите усвоената сума. Фирмите за бърз заем няма да ви искат ипотека или гаранти, но все пак ще ви предпочетат като клиент, ако имате положителна кредитна история. Почти невъзможно е отпускането от небанкова институция на заем, ако имате някакви закъснели вноски или неплатени стари задължения. Което означава, че в случай на непокрит кредит, кредитното ви досие ще повлияе при взимане на заем.

Как можем да направим собствена справка в ЦКР

 

Сведение за наличието на кредитна задлъжнялост може да си направи всеки гражданин в България, срещу минимална сума. Начинът е следният – подавате заявление за сведение на кредитна задлъжнялост. То може да бъде пуснато единствено лично или от упълномощено лице със заверка от нотариус. Такова сведение може да ви бъде извършено във всяка банка или кредитна институция.

Ако сте физическо лице трябва да предоставите документи за самоличност – лична карта или шофьорска книжка, понеже гражданите се идентифицират в базата данни по ЕГН, а юридическите – по БУЛСТАТ.

В офисите на финансовите институции, служителите имат достъп до базата информация за кредитна задлъжнялост на всички ползватели на системата. Данните в регистъра са поверителни и заявлението може да бъде подавано само от Централните управления на финансовите институции. Всеки има право да е наясно със съдържащата се в кредитния регистър информация за него, но никой не може да ви откаже достъп до получаването на справка за кредитната ви история. Но трябва да знаете, че справката може да бъде направена веднъж годишно. Ако през тази година вече сте получили такава, то може да ви откажат втора. Оптимизирането на данните в ЦКР става всяка седмица за ново отпуснатите заеми от определена компания. Данните се въвеждат прилежно и точно, както и настъпили промени по вече взети заеми, като смяна на падежа, смяна на процентната ставка на заема или смяна на вноската по заема. Освен това на всеки две седмици на текущия месец се попълва актуализирана информация за заеми към момента до края на изтичащият месец. Предоставят се данни и за размера на заема и неговото месечно погашение по редовна или просрочена главница, съдебни разходи и други.

В ЦКР кредити са в категории:

  • Категория „Отличен” – в тази категория са кредити с 0 дни просрочие;
  • Категория „Наблюдаван” – в тази категория са кредити с просрочие от 1 до 90 дни;
  • Категория „Нередовен” – в тази категория са кредити с просрочие от 91 до 180 дни;
  • Категория „Загуба” – в тази категория са кредити с просрочие над 180 дни;

Кандидатствай за кредит с лошо ЦКР тук!